Socis i col·laboracions

Principals socis col·laboradors

Xarxes internacionals

L’European Anti-Bullying Network és una associació internacional sense ànim de lucre, creada el 2013 en el marc del projecte “European Anti-Bullying Network” finançat per la UE, i registrada oficialment a Bèlgica el 2015. EAN és una xarxa activa d’organitzacions que treballen a Espanya i a tota Europa per combatre l’assetjament escolar i la violència escolar.

Associació Baobab és membre fundador de l’EAN i des 2020 el seu president és membre de la seva Junta Directiva.

Mentoring for Adult Education Leaders: Skills to Promote Participation, Gender Balance, Inclusion

From School to Career : A Methodology for a Student-Centric Career Guidance by using Career Path Test (CPT)

ATTEMPT – Attractive Training Techniquest to EMpower Parents and Teachers

Protecting Enhancing Preparing Educating Informing – Pr.E.P.E.I.