Projecte PREPEI

Infaància i joventut

Projecte Prepei

Què és el projecte PREPEI?

El projecte Prepei consisteix en activitats d’educació, informació i formació dirigidad a nens, educadors (professors), pares i professionals del sector públic i privat (responsables de les escoles i dels nens).

En cooperació amb els nostres col·laboradors donarem les eines necessàries combinant entreteniment i educació, plaer i educació per abordar l’abandonament escolar prematur així com l’exclusió social.

Antecedents

Aproximadament 160,000 adolescents faltan a l’escuela cada dia adolescents falten a l’escola cada dia a causa del bullying a Europa. El bullying físic s’incrementa en l’escola primària, aconsegueix el seu punt màxim a l’escola secundària i disminueix en Batxillerat (www.theatlantic.com). Diàriament, el número d’ajuda als nens 1056 té un increment en les trucades relacionades amb el fenómen del bullying. Pares, professors i estudiants sol·liciten consell per gestionar aquest fenomen, sentint-se molt sovint atrapats. Reconèixer i respondre ràpida i efectivament a comportaments que poden portar a bullying a través de la informació, el coneixement, i la formació són passos fonamentals que s’han de fer per fer front a aquest problema paneuropeu.

Etapes del projecte

El desenvolupament del projecte constarà de diferents etapes.

1. Vídeo

Producció d’un vídeo que presenta una història d’assetjament escolar que conté una reacció violenta de la víctima, utilitzant els herois de teatre d’ombres tradicionals de Karagkiozis, Veligkekas i Kollitiria. El seu propòsit és conèixer, informar i educar sobre el bullying i les activitats contra la intimidació combinant el modern amb el tradicional, posant en evidència valors i actituds, un esforç internacional.

Durada: El vídeo durarà 45 minuts, basant-se en històries reals recopilades a través d’experiències de col·laboració sobre l’assetjament escolar i l’abandonament escolar. El guió s’adaptarà perquè els nens, els joves i els pares tinguin la possibilitat de comunicar-se sobre la base d’un problema molt urgent a través de la simplicitat i la ingenuïtat, característiques principals dels teatres tradicionals.

Ús: el vídeo iniciarà activitats contra la intimidació a l’escola, adreçades a nens i adolescents, mestres i pares. Rebran una breu formació.

2. Formació de mestres

Formar mestres d’escoles primàries i secundàries, a l’escola, per a informació / educació.

Objectiu: educar, conscienciar i sensibilitzar als docents

Durada: Cada activitat educativa / de conscienciació durarà 2 hores dirigides a mestres i responsables d’escoles. Desenvolupament de la metodologia de formació, en termes de drets dels infants, valors socials, influències dels antecedents familiars de nens víctimes i agressors, tècniques i eines.

Condició: col·laboració amb socis especialistes que seran educats per personal especialitzat en la formació. Elaboració d’una metodologia de formació.

3. Manual d’activitats antibullying

Objectiu: recopilar dades, coneixements i instruccions per als mestres en relació amb les activitats antibullying. Es proporcionarà a tots els mestres capacitats que descriguin i analitzin en profunditat les activitats que es realitzaran per a les activitats antibullying i la conscienciació.

Ús:  Mestres després del final de la seva formació per educar nens, adolescents, pares.

4. E-tools

Producció d’un joc electrònic amb herois de l’ombra, que conté diferents nivells de dificultat com a eina d’aprenentatge per als valors de respecte a un mateix i respecte pels altres, integritat personal, violència, drets dels infants , família, amics i la societat com influències clau en una persona jove.

Objectiu: les eines d’intel·ligència artificial es poden usar per extreure informació del contingut i per comprendre a l’usuari de l’altre costat, per exemple. poden entendre els objectius d’aprenentatge d’un individu. Això permet l’aprenentatge personalitzat.

5. Formació de formadors 

Es basarà en metodologia manual i de formació.

El grup objectiu són els membres de totes les organitzacions associades o els especialistes que cooperen amb elles (5 per organització associada).
Antecedents: la seva formació ha de provenir dels sectors psicològic, educatiu i social. El contingut final serà elaborat per psicòlegs i treballadors sociales.

Objectiu: crear un enfocament científic i antecedents per a les organitzacions comunitàries en relació amb la millora de les habilitats del personal en la lluita contra el bullying i l’abandonament escolar.

6. Seminari web

Per capacitar a professionals del sector públic, representants d’escoles i treballadors socials en una varietat de temes relacionats amb la millora de les habilitats i el coneixement sobre activitats antibullying (per exemple, prevenció de conductes pertorbadores com el bullying, l’assetjament i la violència). La sessió detalla com el bullying difereix d’altres formes d’agressió. També s’utilitzarà per a la formació de personal conjunt.

Objectius

L’objectiu del projecte és realitzar activitats d’educació, informació i formació que van dirigides tant a nens coma a educadors i pares, del sistema públic i del privat. 

Cada etapa busca arribar a un objectiu, entre els quals podem destacar:

  1. Educar, conscienciar i sensibilitzar als docents.
  2. A través de la tecnologiaa permetre i aconseguir l’aprenentatge personalitzat.
  3. Crear un enfocament científic per a organitzacions que lluiten contra el bullying i l’abandonament escolar.

Socis

Més informació

Per conèixer més informació sobre el projecte PREPEI, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org