Projecte Lead - In

Adults

Projecte Lead-in

Què és el projecte Lead-In?

El projecte Lead-In consisteix en donar qualitat d’aprenentatge als adults, estudiar com es pot millorar a través de les diferents metodologies i proposar estrategies.

La meta i els objectius del projecte d’entradeta es basen en 2 prioritats definides per Grundtvig projectes multilaterals:

 • 4.2.4 assegurament de la qualitat de l’aprenentatge per a adults com ara el desenvolupament professional del personal
 • 4.2.2 el paper de l’educació d’adults en l’enfortiment de la inclusió social i la igualtat de gènere, especialment desenvolupant mètodes per a fomentar la participació dels homes en zones on ells són representades.

Duració: novembre 2011 – octubre 2013

A qui va dirigit el projecte?

Els grups destinataris a qui s’ha dirigit durant i després del projecte l’entrada són: 

Grups de beneficiaris directes:

 1. Líders formals i informals de formació no reglada d’adults: administradors, organitzadors del curs, coordinadors de formació, gestors de projectes i coordinadors, màrqueting gerents, líders d’ONG, oferint oportunitats d’aprenentatge.
 2. Institucions d’educació d’adults de i les ONG que ofereix oportunitats d’aprenentatge per a adults.
 3. Els interessats, entrenadors dels líders de l’educació d’adults; formadors de professorat d’adults; professionals en la gestió de l’educació

Grups objectiu indirectes: tots els nens i adults, homes com a participants en l’aprenentatge per a adults.

Objectius

 1. Millorar la gestió de l’educació d’adults per millorar les habilitats i competències dels líders d’educació d’adults (amb especial atenció en l’augment de participació, implicació dels homes, inclusió).
 2. Desenvolupar, provar i difondre un enfocaments innovadors i no formal de desenvolupament personal: un programa de tutoria per als líders d’educació d’adults (tutoria basat en l’enfocament barrejat aprenentatge, basat en les reunions i comunicació virtual via xarxes socials).
 3. Compartir els plantejaments i estratègies per incrementar la participació i d’aprendre de les bones pràctiques en els països socis.
 4. Formular i proposar estratègies per fomentar la participació dels homes en l’aprenentatge per a adults.

Resultats

 • Informe de recerca per a països socis que cobreix aspectes com les competències dels educadors d’adults, aspectes nacionals i regionals de la participació i l’equilibri de gènere, etc.
 • Sessió de formació europea per a tutors.
 • Sessions de tutoria per a educadors d’adults en 5 països de la UE.
 • Xarxa europea de tutors per a educadors d’adults.
 • Material metodològic
 • “Mentoring Programme for Adult Education Leaders: Skills, Strategies, Experiences” en llengües EN, LV, LT, ÉS, ES, BG en format imprès i e-book, que inclou propostes de millors pràctiques i estratègies perquè hi hagi més participació, fomentar la participació dels homes, inclusió.
 • Grups d’educadors formats en 5 països de l’EU.

Socis

Més informació

Per conèixer i obtenir més informació sobre el projecte Lead-In, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org