Projecte Lab - Learning

Immigració

Logo Lab-Learning

Què és el projecte Lab-Learning?

El proyecte Lab-Learning sorgeix del fet que en bastants estats meembres, molts joves immigrants i que necessiten atenció especial fracassen en el sistema educatiu. Això suposa un gran i seriós repte per als sistemes educatius de la UE, sobretot les escoles de primària i secundària així com la formació professional inicial.

La major part del treball d’investigació, així com el dia a dia, confirmen la impressió general de que existeix un desajust entre la cultura mediàtica dels joves pertanyents a les noves generacions i la didàctica en l’aula, la forma tradicional d’organitzar l’educació en la UE durant segles.

A més a més, és molt evident que aquests grups de joves són, de fet, capaços d’aprendre i bastant talentosos. Però aprenen de forma diferent als estudiants del sistema educatiu tradicional.

Duració: novembre 2011 – octubre 2013

Objectius

El projecte pretén proporcionar models concrets de didàctica basada en els mitjans per a prevenir l’abandonament escolar i els mals resultats en termes d’aprenentatge. L’objetiu últim és oferir material inspirador de qualitat a professors e institucions.

 • Ajudar a promoure la creativitat, competitivitat, empleabilitat i el creixement d’un esperit emprenedor
 • Donar suport al desenvolupament de contingut innovador basat en TIC, serveis, pedagogies i pràctiques per a un aprenentatge permanent
 • Ajudar els joves a adquirir les capacitats bàsiques per a la vida i les competències necessàries per al seu desenvolupament personal, per a una futura ocupació i per a una ciutadania europea activa.

Resultats

 • Entorn web obert multimèdia www.lablearning.eu
 • Fullets de LABlearning que expliquen alguns dels seus aspectes principals
 • Una guia inspiradora d’aprenentatge en el laboratori per a gestors educatius i personal educatiu
 • De l’escolta a la producció: lliçons apreses del LABlearning basat en els mitjans per a joves en risc d’Europa
 • Document polític: adaptació o innovació?
 • Veu 1: ¿com ens agradaria aprendre?
 • Veu 2: plataforma oberta de discussions online
 • LABshops: professors, tutors i encarregats institucionals

Socis

Més informació

Web de Lab-Learning

Per a conèixer i obtenir més informació sobre el projecte Lab-Learning, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org