Projecte EWE

Adults

logo ewe

Què és el projecte EWE?

Els països europeus estan perdent els seus avantatges competitius en l’economia global mentre que les reserves de mà d’obra. Moltes dones, sobretot les de l’edat 50 +, queden fora del mercat de treball a causa de l’FP ineficaç. Mètodes de gènere orientada a la formació i educació de les dones adultes són molt sovint falten en grups de professors i formadors de FP “(VET professors i formadors) competències professionals.

L’objectiu principal del projecte EWE és millorar les competències professionals de l’FP, professors i formadors, augmentant la seva motivació per formar les dones de manera més eficient, i proporcionar-los exemples de mètodes d’entrenament, eficients, amb aplicació dels elements de la intel•ligència emocional. 

El projecte també s’ocuparà dels directius de les organitzacions de formació professional amb l’objectiu de compartir bones pràctiques en unir-se a la FP i altres serveis personals (com ara consultoria, mento ring i altres) per millorar l’ocupabilitat d’aquestes dones. Una dona, donant-se compte de la seva força, el coneixement i les competències, i conèixer la forma de millorar constantment, i la forma de presentar-los, és un gran actiu per al mercat laboral.

Els socis de 7 països compartir i intercanviar experiències amb FP de les dones en 7 tallers temàtics, que es va celebrar en el volum de 6 trobades transnacionals, on van a generar nous mètodes de formació més eficaços unint elements dels mètodes existents, utilitzats en països socis. L’innovador mètode passarà a formar part d’un manual metodològic, que és el principal resultat de la EWE projecte. Part important del projecte serà la creació de xarxes i la difusió dels resultats del projecte en països socis i més enllà. Els socis difondre els resultats del projecte entre altres professors i formadors per maximitzar els seus efectes. Per a aquest propòsit, també un lloc web del projecte serà construït.

Objectius

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat de la formació professional de les dones adultes, la majoria dones de l’edat de 50 +, per:

 1. La millora de les competències professionals dels professors i formadors d’FP per a la formació de les dones mitjançant l’ús de mètodes innovadors i creatius amb l’aplicació de l’educació emocional.
 2. Millorar l’eficiència del treball de les organitzacions de formació professional a la millora de l’ocupabilitat de les dones 50 +, mitjançant la identificació i aplicació d’enfocaments innovadors i complexos (unint les mesures).

Els objectius concrets són:

 • Omplir el buit en la qualificació professional de l’FP de professors i formadors.
 • Motivar als formadors i professors per aprendre més sobre els mètodes innovadors i creatius de la formació professional d’altres països europeus.
 • Augmentar la capacitat dels professors i formadors per interactuar millor amb els seus participants amb l’ús dels elements de l’alfabetització emocional, i explotar les fortaleses dels participants per a l’educació i la formació professional.
 • Augmentar la capacitat dels professors i formadors per transferir aquests coneixements i experiències amb altres persones.
 • Compartir i intercanviar experiències de formació professional en diversos tipus d’organitzacions de formació de diversos països europeus, per armar mètodes eficients i transferir-los en una eina – un manual metodològic per ajudar a desenvolupar i millorar les competències faltant de professors i formadors i organitzacions d’FP inspirar a prendre mesures innovadores per a la millora de l’ocupabilitat de les dones.

Resultats

 • Logotip del projecte i el fullet del projecte traduiran a totes socis idiomes.
 • Pàgina web del projecte.
 • Qüestionari per professors, formadors i directius de les organitzacions de formació professional per a la identificació de bones pràctiques.
 • Els informes nacionals sobre les enquestes.
 • 6 reunions transnacionals amb tallers temàtics.
 • Guia metodològica en la versió definitiva.
 • Comprovació dels resultats del projecte.
 • Qüestionari d’avaluació per a l’avaluació de les reunions transnacionals + informes d’avaluació.
 • Qüestionari d’avaluació per a l’avaluació de les proves.
 • Esdeveniments de difusió (min. 1 taller de difusió / seminaris a cada país soci).
 • Articles en diaris o magazines pertinents, la contribució als canals de distribució corresponents (min. 1 a cada país soci).

Socis

Més informació

Per conèixer i obtenir més informació sobre el projecte EWE, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org