Projecte Attempt

Infància i joventut

Logo Attempt

Què és el projecte Attempt?

Enfocament i context

Al 2006, l’organització Cooss Marche Onlus va dirigir el projecte Daphne PEAB –Peer Education Against Bullying– adreçat a l’educació entre iguals com un enfocament per a permetre que els nens desenvolupessin estratègies comunicatives i de comportament per enfrontar-se als episodis de violència escolar, buscar el suport dels adults, adquirir consciència d’ells mateixos, de la seva agressivitat i submissió i reflexionar sobre la reacció d’un comportament determinat.

Els resultats d’aquest projecte indicaven que quan es produeixen episodis d’assetjament, els nens no es confien als adults perquè no els creuen preparats per protegir-vos adequadament.

En aquest sentit, el projecte Attempt té com a objectiu investigar més un fons les pors per les quals els nens perceben aquesta falta de competència. 

Objectius

En concret, el projecte pretén:

 • Identificar la raó que impedeixi els adults col·laborant per trobar una estratègia efectiva per combatre l’assetjament escolar i protegir-los;
 • Identificar els problemes més crítics de relació i comunicació que dificultin la col·laboració adequada;
 • Dissenyar una formació personalitzada en els problemes i necessitats emergents;
 • Identificar tècniques atractives i innovadores per oferir aquests continguts.
 • Proposar una formació conjunta a pares i professors;
 • Recopilar opinions sobre l’eficàcia i l’impacte de la formació proposada.

El projecte està dirigit principalment a professionals de l’educació, mares i pares. Per aconseguir els seus objectius, el projecte va portar a terme una enquesta entre pares i professors de diversos centres educatius.

Etapes del projecte

Activitats del projecte

Aquest projecte es va desenvolupar de la manera següent:

 • Disseny i desenvolupament d’una enquesta;
 • Disseny i implementació d’una activitat formativa;
 • Organització de conferències;
 • Tallers;
 • Producció i distribució de vídeos.

El projecte està dirigit principalment a professionals de l’educació, mares i pares. Per aconseguir els seus objectius, el projecte va portar a terme una enquesta entre pares i professors de diversos centres educatius.

L’anàlisi dels dades, a cada país, va donar com a resultat una llista de problemes que van esdevenir el punt de partida per als continguts de l’activitat de formació.

El propòsit era reunir l’experiència dels socis i defensar una formació no convencional basada en tècniques altament interactives i innovadores. Aquestes tècniques es basen principalment en el teatre. El seu objectiu comú era ajudar als pares i professors a desenvolupar habilitats que permetessin afrontar l’assetjament escolar des d’una perspectiva diferent.

Les sessions van ser enregistrades en vídeo i recopilades en material multimèdia que s’utilitza per a l’avaluació i la difusió dels resultats del projecte.

Els nens van participar en la fase de seguiment: es van avaluar els comportaments dels seus pares i professors a través de la visió del vídeo creat durant la formació. També han expressat els seus sentiments sobre les estratègies de comunicació que es mostren en aquests vídeos. Finalment, es va dissenyar un senzill qüestionari comú per a tots els socis, per a poder fer la comparació dels resultats.

Difusió

La difusió va ser dirigida per la xarxa YES-Fòrum i va ser destinat a informar a les persones sobre el progrés del projecte, principalment a través de les pàgines web del projecte ATTEMPT i de YES-Forum.

Es va celebrar una conferència final a Berlín per presentar els resultats del projecte i permetre els participants experimentar alguns dels mètodes de formació, a través de tallers específics.

Per a la conferència final es va produir un pen drive que inclou una selecció dels 4 vídeos subtitulats en anglès que es va distribuir entre els participants.

Resultats

La formació proposada va resultar molt exitosa en tots els països socis, amb pares i professors que expressaven la seva satisfacció per les tècniques proposades i per la seva capacitat de crear consciència.

Els comentaris dels nens van oferir idees interessants que han de ser objecte d’una especial consideració. En particular, van trobar que les diferents tècniques eren molt efectives per promoure el diàleg entre adults i la seva col·laboració.

Els participants van confirmar el seu potencial per establir una forma de comunicació més efectiva.

Socis

Més informació

Per a conèixer i obtenir més informació sobre el projecte Attempt, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció:  baobab@associacio-baobab.org