Infància i joventut

Projectes per a infància i joventut

Els joves i nens i nenes formen un grup en el qual l’Assocació Baobab, conjuntament amb altres entitats i/o associacions, ha creat diversos projectes al llarg de la seva trajectòria.

A través d’aquests, es busca millorar la qualitat de vida de joves i infants, així com la seva formació i la seva capacitat de comunicació amb els adults i viceversa.

Cada projecte consta de diverses etapes, així com objectius i resultats específics, activitats, guies metodològiques, material en forma de vídeos, webs, etc.

En aquesta pàgina trobaràs els projectes internacionals i nacionals en els quals hem participat, així com el material que s’ha generat en cadascun d’ells.

Projectes destacats

Aquests són alguns dels projectes més recents en el quals hem participat. Pots consultar més informació clicant als enllaços. 

Projectes internacionals

  • Soci del projecte “PEAB – Peer Education Against Bullying”. Projecte destinat a la prevenció de la violència escolar en la infància y joventut (colectiu de nens i joves d’entre 8 i 16 anys). Programa Daphne
  • Soci del projecte “Parents as Family Vocational Advisors for Children”. Projecte que desenvoluparà una guía metodològica destinada a fer possible que els pares puguin assesorar als seus fills a l’hora d’escollir el seu futur professional. Programa Socrates – Grundtvig 1.

Projectes nacionals

  • “La Informàtica dels Infants” (2003-2005). En el marc del programa de Nous Jaciments d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
  • Desenvolupament d’un estudi per a la creació d’una guía metodològica per a la formació en TIC dirigida als mestres de nens d’entre 3 i 6 anys.
  • Desenvolupament d’un estudi per a determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’un portal de serveis destinat a mestres de nens d’entre 3 i 6 anys.
  • Creació de la pàgina web “La Informàtica del Infants”.
  • Desenvolupament del estudi “Detecció de nous jaciments d’ocupació en el sector del temps lliure i l’oci infantil”.
  • Anàlisi dels sistemes d’integració laboral per a la gent jove. Programa Leonardo da Vinci – Mobilitat -. Colaboració amb la Diputació de Barcelona – Patronat “Flor de Maig”.