Avís legal

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es proporcionen les dades d’informació general i contactes relatius a abaobab.org:

Titular: Associació Catalana de Formació Polivalent Aplicada, Baobab
Adreça: Sant Ramon, 23, 08922-Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Correu electrònic: baobab@associacio-baobab.org
CIF: G62555743

1. Usuari.

 • L’accés i / o ús de la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari (el “Usuari”), acceptant, des d’aquest mateix moment en què accedeix a la pàgina web, plenament i sense reserves, totes i cadascuna de les presents condicions generals (les “Condicions Generals”) sense perjudici de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

2. Propietat intel•lectual i industrial.

 • Els drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en la pàgina web són propietat de l’Associació Catalana de Formació Polivalent Aplicada, Baobab (des d’ara Associació Baobab) o de tercers.
 • En relació als continguts (informacions, textos, arxius d’imatge, so o qualsevol altre tipus), es prohibeix: La seva reproducció, distribució, modificació, còpia, ús o comunicació pública, llevat que es compti amb l’autorització del seu titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets de Associació Baobab, de tercers o dels Usuaris de la pàgina web.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts dela Pàgina Web per mitjans il•lícits, o dels que s’empren habitualment la xarxa.

3. Condicions d’accés.

 • L’Usuari es compromet a utilitzar-la Pàgina Web i els seus serveis i continguts de conformitat amb la legislació vigent, a la bona fe i els usos generalment acceptats.
 • Queda totalment prohibit, l’ús de la Pàgina Web amb finalitats il•lícites o lesius contra Associació Baobab o qualsevol tercer.
 • Queda igualment prohibit l’ús que de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

4. Manteniment dela pàgina web.

Associació Baobab podrà modificar unilateralment i sense previ avís:

 • La presentació, estructura i disseny de la pàgina web.
 • Ampliar, modificar o eliminar, serveis, continguts o condicions d’accés i / o ús de la pàgina web.

5. Protecció de dades de caràcter personal.

 • El simple accés i / o ús de la pàgina web no implica de per si una recollida de dades personals de l’Usuari. No obstant, en el cas que Associació Baobab recapti dades de caràcter personal, s’informarà a l’Usuari d’acord amb les exigències establertes en la Llei Orgànica15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD”).
 • Les dades que en el seu cas siguin facilitades pels Usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat fora de la pàgina web, sota la responsabilitat de Associació Baobab.

Associació Baobab, com a Responsable del Fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris de conformidad amb lo establert en la LOPD y posteriors disposicions reglamentaries, y en concret:

 • A tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en la pàgina web.
 • A adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua i el tractament o accés no autoritzat a aquestes dades.
 • L’Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Associació Baobab i / o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud de les dades facilitades.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o cancel•lació que assisteixen a l’Usuari, aquest podrà dirigir-se per:

 • Correu ordinari: Associació Baobab , Sant Ramon, 23 ,08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Espanya.

O bé enviar un correu electrònic a:

baobab@associacio-baobab.org

6. Enllaços.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines de la web de Associació Baobab s’han de sotmetre a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del web de Associació Baobab.
 • No s’establiran deep -links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del web de Associació Baobab sense la prèvia autorització expressa de Associació Baobab.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del web de Associació Baobab ni sobre els serveis o continguts del mateix.
 • Excepte aquells signes que formin part del “hipervincle”, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Associació Baobab, llevat autorització expressa d’aquest .
 • Associació Baobab no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi el “hipervincle” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat.

L’ús de la pàgina web es realitzarà sota l’única i exclusiva de l’Usuari.  Associació Baobab no garanteix, ni és responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin produir-se a causa de:

 • La falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament dela pàgina web i / o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa dela pàgina web i / o dels seus serveis o continguts en relació necessitats, demandes o expectatives dels Usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts, que hagin estat propagats per la xarxa de forma il•lícita o malintencionada i que puguin causar danys en documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris, dels continguts.
 • L’ús il•lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, de la web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • Associació Baobab no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Associació Baobab i que resultin accessibles a través les Pàgina Web de Associació Baobab.

8. Legislació aplicable i jurisdicció.

 • Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.
 • Associació Baobab i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’Espanya per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de l’accés i / o ús de la página web.