Projecte Stronger Children

Infància i joventut

Projecte Stronger Children

Què és el projecte Stronger Children?

El projecte Stronger Children va dirigit a la infància i a la joventut en la educació escolar i se centra en un nou punt de vista de la prevenció de la violència.

Stronger Children se centra en un nou punt de vista de la prevenció de la violència. En general, la prevenció es veu com una participació directa en situacions de perill ja existents. Per tant, la formació sol incloure, per exemple, el reconeixement dels signes de la violència per ajudar a l’agredit per sortir de la situació. Això inclou, per exemple, la violència domèstica o la violència institucional.

Aquest projecte, però, considera la formació en prevenció de la violència com una mesura per ajudar a tots els nens a ser “més forts”. Això inclou a aquells que ni tan sols han estat objecte de violència directa.

El projecte Stronger Children apunta a la formació de professors/educadors per ensenyar als nens a ser més forts,utilitzant el mètode d’immersió, per tenir un efecte durador en els nens. Els mestres utilitzen situacions que sorgeixen com a font d’aprenentatge.

A més, s’ha trobat que, per tal d’evitar comportaments xenòfobs i discriminatoris, les mesures preventives han de començar a l’escola infantil i primària.

Etapes del projecte

El desenvolupament del projecte constarà de diferents fases. Les activitats de difusió i avaluació es duran a terme durant tot el projecte.

1. Etapa 1

El projecte comença amb la fase 1 al setembre – octubre de 2014. La fase començarà amb la primera reunió de l’associació a Alemanya (Novembre 2014). La reunió, s’utilitzarà principalment per a assegurar-se que s’estableixi un enteniment comú del projecte, el seu contingut i terminologia.

En la mesura que el projecte es basa en els materials desenvolupats en el projecte anterior (Stronger Children 1), el projecte començarà amb un pre-test a les escoles d’educació primària per comprovar la idoneïtat dels materials i refinar l’anàlisi de les necessitats ja detectades abans d’aquesta proposta. A més, els nous països involucrats provaran els materials a les escoles d’educació infantil.

En aquesta fase, al mateix temps, es començaran a desenvolupar els nous materials del dos nous temes (interculturalitat i inclusió). Això es durà a terme a partir de novembre de 2014 fins al gener de 2015.

Al final d’aquesta fase es durà a terme la segona reunió per discutir la següent fase de desenvolupament (Brno, República Txeca, 2-5 febrer 2015).

2. Etapa 2

La fase 2 començarà amb el pre-test de les activitats ja desenvolupades al projecte anterior (febrer 2015 – juny 2015), coincidint amb la segona meitat del període lectiu de les escoles.

Consistirà en proves a petita escala dels materials ja elaborats al projecte anterior, i a la seva finalització tindrà lloc una reunió amb les escoles per obtenir la impressió dels professors que han participat en el pre-test. Elsresultats seran presentats a la tercera reunió (Dinamarca, 17 – 18 Juny 2015).

A més, cada soci ha d’establir un grup directiu regional (GDR) compost per representants de les escoles, professionals, experts, multiplicadors potencials, polítics i experts. S’espera que el GDR tindrà al voltant de 8 membres per país.

A la primera reunió,en llarg els primers 5 mesos del projecte, es presentarà el projecte, s’explicarà el paper del GDR i la primera informació rebuda. Un tema a tractar serà l’anàlisi de les necessitats en matèria de formació i l’abast de l’organització.

Es discutiran tots els assumptes pràctics pel que fa a les proves. A més, es discutiran l’estratègia de difusió i explotació, i quin és el paper que els membres del GDR podrien jugar-hi. La funció principal del GDR és donar feedback i avaluar processos i resultats, especialment pel que fa a l’aplicació pràctica i l’adequació als grups objectiu.

3. Etapa 3

Durant la fase de pre-test es desenvoluparan paral·lelament (febrer – setembre 2015) tots els altres resultats, i es prepararà la fase de test. El test s’iniciarà al setembre de 2015 i durarà gairebé un any escolar sencer fins al maig de 2016 per provar els materials en condicions reals i permetre una avaluació substancial, especialment per a la viabilitat dels diferents conceptes. Durant la fase de test es faran reunions d’avaluació per ajustar els materials, si cal.

Mentre que el test es porta a terme (Fase 3) es desenvoluparà el manual del mestre i el curs de formació de formadors, així com tallers de difusió i capacitació per posar a prova els materials.

Després de la fase de desenvolupament, es duran a terme les proves d’avaluació i explotació, a partir del març de 2016 i fins al juliol de de 2016.

En aquesta fase tindrà lloc una reunió del GDR. Així mateix, l’associació realitzarà nous tallers per millorar la difusió i la capacitació del professors. Al final de la fase es durà a terme la quarta reunió del projecte.

Els resultats d’aquesta fase s’inclouran en els materials desenvolupats (del març de 2016 fins a l’agost de 2016).

Objetivos

Els objectius del projecte Stronger Children són:

  1. Partint de la “col·lecció d’exercicis” desenvolupats en el projecte anterior (Stronger Children-Less Violence 1), adaptar-la a les escoles d’educació primària i testar-la als centres d’educació infantil als països que no van participar al projecte anterior, i desenvolupar nous exercicis centrats en la comprensió de la diversitat i en la inclusió dels nens amb necessitats especials.
  2. Crear una guia per als professors (Manual del mestre) per dur a terme els exercicis pel seu compte, i
  3. Dissenyar un curs de formació per als docents,per desenvolupar les competències necessàries que els permetin planificar i desenvolupar activitats de prevenció de la violència.

La recerca abans de l’aplicació del projecte ha demostrat que els programes de prevenció existents no sempre comparteixen una interpretació àmplia del concepte de prevenció de la violencia.

Aquests programes també tenen una sèrie de defectes que el projecte actual vol abordar:

  • Solen contemplar la participació de persones externes a l’escola, en lloc de la formació de professors.
  • Molt sovint singularitzen els casos dels nens.
  • En general, aborden nens molt més grans (escola secundària).
  • En general, es duen a terme d’una manera molt restringida en termes temporals (dia del projecte/setmana projecte).

Alguns projectes fins i tot involucren a nens com mediadors dins del seu grup de parells -un paper que potser molt problemàtic per als nens afectats, sobretot a una edat més jove.

El projecte tracta dels aspectes anteriorment esmentats, proporcionant formació als professors que participen regularment amb els nens. Ells poden abordar el tema mitjançant l’ús d’exercicis d’una manera situacional i sobre una base regular. Això vol dir que no requereixen persones externes; el temps no està restringit; tots els nens en una classe s’aborden. Els exercicis que es desenvoluparan són adequats per als nens més petits.

Socis

Detalls del projecte

Web de Stronger Children

Duració: setembre 2014 – agost 2016

Projecte realitzat en el marc del programa Erasmus +, KA2: Accions de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques – Associació Estratègica. Període d’execució: 01.09.2014 – 31.08.2016

Més informació

Per a conèixer i obtenir més informació sobre el projecte Stronger Children, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org

logo_rgpd

This project has been funded with the support from the European Commission (project no: 2015-1-AT01-KA204-005093). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.