Projecte S2C

Infància i joventut

S2C Project

Què és el projecte S2C?

El projecte S2C sorgeix en un context en què la majoria dels joves europeus perden oportunitats i no tenen accés a una bona educació i orientació professional.

L’estratègia de Lisboa té com a objectiu aconseguir una capacitat de creixement sostenible amb més i millors ocupacions i amb una major cohesió social. Basant-se en aquest objectiu sorgeix la necessitat de disposar de mètodes més eficients per a l’orientació de la carrera, centrant-se en la força del treball, els joves del futur.

Duració: desembre 2011 – novembre 2013

Objectius

L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema d’orientació professional que es pugui utilitzar autònomament o com a eina complementària a les escoles. L’enfocament del projecte permet als alumnes obtenir més eines i recursos a través de material en línia.

L’S2CPT es basa en una eina desenvolupada prèviament: el CPT. L’S2CPT pretén permetre l’ús del CPT més àmpliament, proporcionant a assessors i professors l’habilitat per orientar professionalment els joves.

Resultats

  • Pla de gestió i comunicació
  • Pla d’activitat del projecte
  • Llistat del Comitè Directiu i el Grup tècnic
  • Informes de progrés (provisionals i finals)
  • Resultats del projecte ADAM
  • Actes de reunió
  • Pàgina web del projecte
  • Fòrum de discussió per a socis

Socis

Més informació

Per conèixer i obtenir més informació sobre el projecte S2C, pots contactar-nos a través del nostre formulari web o escrivint-nos a la direcció: baobab@associacio-baobab.org