Immigració

  • Soci del projecte “Building Bridges”. busca promoure la integració social i laboral de migrants que han decidit cambiar de residència a causa de diverses raons i motivacions.

 

  • Soci del projecte “MEIN – Migration, Empowerment, Integration, Network”. Projecte que desenvoluparà una guia metodològica per a la formació en matèria intercultural del professionals que treballen amb població immigrant. Programa Socrates – Grundtvig 1.

 

  • Soci del projecte “Cultures en diàleg”. Projecte que va desenvolupar una guia metodològica per a la formació en matèria intercultural del professionals que treballen amb població immigrant. Programa Socrates – Grundtvig 1.

 

  • Col·laboració tècnica en el projecte “Committed fathers”. Creació d’un CD-Rom i un manual per al formador per a la formació de formadors en matèria de educació de família destinats a famílies immigrants. Programa Socrates – Grundtvig 1.

 

  • Soci del projecte “Committed Parents: Training course to work with migrant parents in family education”. Disseny i implementació d’un curs de formació Grundtvig adreçat als professionals que treballen amb pares immigrants en educació de família. Programa Socrates – Grundtvig 1.

 

  • Soci del projecte “Frauen als Akteurinnen des Europäischen Zusammenwachsens (FAKT)”. Les Dones com Actores de la Cooperació Europea. Associació d’aprenentatge per a la difusió de les millors pràctiques existents en matèria d’atenció a la immigració i a la diversitat cultural en regions frontereres de la Unió Europea. Programa Socrates – Grundtvig 2.

 

  • “Projecte de formació professional adreçada a la integració laboral de grups en risc d’exclusió social –Dones immigrants en risc–“. Convocatòria “IRPF” – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Col·laboració amb Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional de Sant Martí.