Infància i joventut

  • Projecte ATTEMPT

 

  • Projecte PASS

 

  • Soci del projecte “PEAB – Peer Education Against Bullying”. Projecte destinat a la prevenció de la violència escolar en la infància i joventut (col·lectiu de nens i joves d’entre 8 i 16 anys). Programa Daphne.

 

  • Soci del projecte “Parents as Family Vocational Advisors for Children”. Projecte que desenvoluparà una guia metodològica destinada a fer possible que els pares puguin assessorar als seus fills a l’hora d’escollir el seu futur professional. Programa Socrates – Grundtvig 1.

 

  • Projecte: “La Informàtica dels Infants” (2003-2005). En el marc del programa de Nous Jaciments d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

  • Desenvolupament d’un estudi per a la creació d’una guia metodològica per a la formació en TIC adreçada als mestres de nens d’entre 3 i 6 anys.

 

  • Desenvolupament d’un estudi per tal de determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’un portal de serveis destinat a mestres de nens d’entre 3 i 6 anys.

 

 

  • Estudi: Desenvolupament de l’estudi “Detecció de nous jaciments d’ocupació en el sector del temps lliure i el lleure infantil”

 

  • Anàlisi dels sistemes d’integració laboral per a la gent jove. Programa Leonardo da Vinci – Mobilitat -. Col·laboració amb la Diputació de Barcelona – Patronat “Flor de Maig”.