Adults

Un dels pilars que forma els projectes de l’Associació Baobab en col·laboració amb altres associacions, són els adults.

Els projectes que hem desenvolupat estan enfocats a aquelles persones, dones i homes adults, que per qüestions alienes a elles, han vist trencada la seva trajectòria professional i en conseqüència es troben en risc d’exclusió social i laboral.

A través dels diferents projectes hem desenvolupat materials formatius per a empreses, guies metodològiques, conferències, etc.

En aquesta pàgina trobaràs els projectes internacionals i nacionals en els quals hem participat, així com el material que s’ha generat en cadascun d’ells.

Projectes internacionals

  • Coordinador del projecte EWE, destinat a millorar la qualitat de la formació professional de les dones adultes, la majoria dones de la edat de 50+
  • Soci del projecte Directing Life Change, dirigit a homes y dones més grans de 40 anys amb trajectòries professionals trencades, o que creuen acabades.
  • Soci del projecte “Lead – In”. Projecte destinat al desenvolupament de materials formatius dirigits a líders en l’àmbit de la gestió de programes de formació d’adults, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de tècniques que els permetin augmentar la participació de nous usuaris en el seu àmbit d’activitat. Programa d’Aprenentatge Permanent – Projecte Multilateral Grundtvig.
  • Col·laboració tècnica en el projecte “Open and Virtual Learning of Adult Returners Key Skills” –ARKS–. Programa Socrates –Minerva.

Projectes nacionals

  • Desenvolupament de l’estudi “Guia metodològica per als professionals de la integració laboral de dones en risc d’exclusió social”.
  • “Orientació per a la integració laboral de dones en risc”Convocatòria de l’Obra Social de “la Caixa”. Col·laboració amb Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional de Sant Martí.